Syarat Sah Shalat (2)

Berkata penulis, الثاني: العقل، وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق Syarat kedua: Berakal, Syarat kedua: Berakal, lawan dari gila. Orang gila tidak diwajibkan dari shalat hingga ia sembuh. والدليل حديث: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ Dalilnya ialah hadits, “Pena diangkat (kewajiban tidak diberlakukan) terhadap tiga … Baca SelengkapnyaSyarat Sah Shalat (2)

Syarat Sah Shalat (1)

Syarat adalah sesuatu yang menjadikan perkara yang disyaratkan menjadi tiada jika syarat itu tidak ada. Namun, jika syarat ada, maka yang disyaratkan bisa jadi terwujud, namun bisa juga tidak terwujud. Seperti bersuci, jika saja bersuci –yang merupakan syarat– tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan tiadanya yang di syaratkan, yaitu shalat, sehingga shalatnya menjadi tidak sah. Akan … Baca SelengkapnyaSyarat Sah Shalat (1)