Syarat Sah Shalat (2)

Berkata penulis, الثاني: العقل، وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق Syarat kedua: Berakal, Syarat kedua: Berakal, lawan dari gila. Orang gila tidak diwajibkan dari shalat hingga ia sembuh. والدليل حديث: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون