Dalam Shahih Al-Bukhari secara mu’allaq, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أحب الدين الى الله الحنيفية السمحة

Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah Al-Hanifiyyah As-Samhah (yang lurus lagi mudah).”

Penjelasan hadits
Syaikh Shalih al-Ushaimi hafizhahullah menyebutkan bahwa hadits mu’allaq secara istilah ialah hadits yang pada bagian awal sanadnya dibuang, baik seorang rawi atau pun lebih secara berturut-turut. ( Syarh Fadhlul Islam hal. 10). Hal ini pun disebutkan dalam kitab Taisir Musthalah Hadits hal. 84. Secara umum, hukum hadits mu’allaq ialah tertolak. Tetapi jika ia ada di Ash-Shahihain yakni (Shahih Al-Bukhari dan Muslim) maka perlu dirinci melalui jalan penelusuran sanad; adakalanya shahih, hasan, bahkan dhaif. Terkait hadits di atas derajatnya ialah shahih dengan banyaknya hadits lain yang menguatkannya. Lihat takhrijnya secara lengkap di https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=119851.

Salah satu penguat hadits di atas ialah dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yakni telah menceritakan kepada kami Yazid berkata; telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al Hushain dari Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata; Ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam; “Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?” maka beliau bersabda: ” Al-Hanifiyyah As-Samhah (yang lurus lagi mudah). ” (HR Ahmad no. 2003. Kitab Dari Musnad Bani Hasyim, Bab Awal Musnad Abdullah bin Al-Abbas)

Badruddin Al-‘Aini rahimahullah berkata, “Agama yang paling dicintai maksudnya adalah Al-Mahbubah (yang tercinta) dan Al-Hanifiyyah adalah agama yang lurus. Dan maksud dari agama yang lurus ialah agama yang dipegang oleh Nabi Ibrahim ‘alaihi shallatu wa sallam. Yang di dalamnya terdapat syariat berkhitan dan haji ke Baitullah. Lurus di sini maksudnya ialah yang bengkok dari kebatilan menuju kebenaran. Nabi Ibrahim ‘alaihissalam disebut dengan haniifan karena ia bengkok (yakni berbelok) dari beribadah kepada berhala. Dan As-Samhah maknanya adalah as-Sahhlah (mudah). Agama yang As-Samhhah ialah yang tidak sempit dan susah bagi manusia yakni agama Islam.” ( Umdatul Qari )

Al-Hafizh Ibnu Hajar as-Asqalani rahimahullah berkata, ” Agama yang paling dicintai ialah agama yang terbaik. Karena agama yang terbaik itu semuanya dicintai. Samhan maksudnya yang mudah, maka ia dicintai oleh Allah. Hal ini terdapat dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah di Musnadnya dengan sanad shahih bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

خير دينكم أيسره

Sebaik-baik perkara agama kalian adalah yang paling mudah urusannya.” ( Fathul Bari )

Faedah hadits

  1. Karakteristik agama Islam ialah lurus dan mudah. Yakni lurus dalam keyakinan, mudah dalam amalan.
  2. Islam adalah agama yang paling dicintai Allah. Dan kecintaan Allah kepada agama Islam itu menunjukkan keutamaan agama Islam. Allah itu Maha Agung, tidaklah Allah mencintai kecuali pasti yang Ia cintai itu agung pula. Maka Allah mencintai agama Islam menunjukkan atas mulianya agama Islam dan luhur kehendak-Nya. ( Syarh Fadhlul Islam Syaikh Shalih al-Ushaimi hal. 11)
  3. Dalam Silsilah Syarh Rasail hal. 20 disebutkan bahwa agama Islam adalah agama yang hanif, diterima, dan diridhai oleh Allah ‘Azza wa Jalla.
  4. Masih di halaman yang sama, Al-Hanifiyyah ialah agama Nabi Ibrahim ‘alaihissalam dan agamanya Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang hanif (lurus) lagi muslim (berserah diri kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik.” (QS Ali Imran [2]: 57)

✍ Abu ‘Aashim Asy-Syibindunji
📘 Syarah Fadhlul Islam 6

Referensi:
Farhul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Library.islamweb.net.
Taisir Musthalah Hadits. Dr. Mahmud Thahan. Maktabah Al-Ma’arif, Riyadh.
Syarh Fadhlul Islam. Syaikh Shalih al-Ushaimi. Barnamij Muhhimmatil ‘Ilmi.
Syarh Rasail Fadhlul Islam. Syaikh Shalih al-Fauzan. Silsilah Syarh Rasail.
‘Umdatul Qari Syarh Shahih Al-Bukhari Badruddin Al-‘Aini. Library.islamweb.net.

Tentang Admin

Pengasuh sunnahedu.com. Pernah menjadi mahasantri di Ponpes Syekh Jamilurrahman as-Salafi, Bantul. Aktivitas sekarang bergelut di dunia dakwah dan pendidikan.

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *